Monday, July 27, 2009

For me and you : A lesson

Ka’ab bin Malik; Dan Manisnya Sebuah Kejujuran…

Ka’ab bin Malik adalah salah seorang sahabat Nabi yang mendapat anugerah Allah berupa kepiawaian dalam bersyair dan berjidal. Syair-syairnya banyak bertemakan peperangan. Kemampuan sebagai penyair ini, mengantarkannya menduduki posisi khusus di sisi Nabi, selain dua sahabat yang lain, yaitu Hassan bin Tsabit dan Abdullah bin Rawahah. Ka’ab bin Malik termasuk pemuka sahabat dari kalangan Anshar yang berasal dari suku Khazraj. Nama lengkapnya ialah ‘Amr bin Al Qain bin Ka’ab bin Sawaad bin Ghanm bin Ka’ab bin Salamah. Pada masa jahiliyah, ia dikenal dengan kunyahnya (panggilan) Abu Basyir.Kisah kejujuran Ka’ab bin Malik ini, berawal saat Rasulullah telah
mengambil keputusan untuk menyerang Romawi. Beliau memobilisasi para
sahabat untuk tujuan itu. Kaum rnuslimin segera melakukan persiapan
dan berlomba-lomba menginfakkan harta yang mereka miliki.


Di tengah kesibukan kaum muslimin melakukan persiapan, ada seorang
sahabat yang belum memulainya. la bernama Ka’ab bin Malik. Kali ini,
Allah hendak mengujinya dengan perang Tabuk.


Pada masa tuanya, Ka’ab bin Malik menuturkan kisahnya kepada putranya
: "Aku tidak pernah absen dalam satu peperangan pun bersama
Rasulullah kecuali dalam perang Tabuk dan perang Badr. Tatkala Rasulullah
berangkat bersama pasukan, aku masih terlambat dan belum sempat melakukan
persiapan. Batinku berharap, aku bisa menyusul mereka. Namun akhirnya,
langkahku benar- benar terhambat. Kesedihanku bertambah, ketika aku
tahu bahwa orang-orang yang tidak bergabung dalam jihad itu hanya
orang-orang yang tertuduh munafik atau kaum yang lemah fisiknya".


Saat Rasulullah tiba di Tabuk, Beliau bertanya: "Apa yang
terjadi dengan Ka’ab?"


Seorang laki-laki dari kaumku dengan kiasan menjawab,"Baju
kesayangannya telah menahannya". Namun Mu’adz menangkisnya,"Sungguh
buruk perkataanmu. Demi Allah, kami tidak mengetahui tentang dirinya
kecuali baik saja". Rasulullah terdiam.


Ketika Rasulullah, kembali dari peperangan, orang-orang yang absen
segera menemui Beliau, untuk menyampaikan alasan-alasan mereka. Jumlah
mereka delapan puluh orang lebih. Rasulullah pun menerima alasan-alasan
mereka dan memohonkan ampun bagi mereka.


Sempat terbesit dalam benakku untuk mengajukan alasan dusta kepada
Beliau, agar aku selamat dari kemarahan Beliau. Namun kuurungkan niatku
dan kubulatkan tekad untuk berkata jujur kepada Beliau. Aku mengucapkan
salam kepada Beliau, Beliau tersenyum kecut kepadaku.


Beliau berkata,"Kemarilah!"


Aku pun mendekat dan duduk di hadapan Beliau.


Beliau bertanya kepadaku,"Apa yang menahanmu? Bukankah engkau
telah mempertaruhkan punggungmu?"


Aku menjawab,"Benar, wahai Rasulullah. Demi Allah, seandainya
saat ini aku duduk di hadapan orang selain engkau, tentu aku sampaikan
segala argumentasi yang dapat menyelamatkanku dari kemarahan, lantaran
aku ahli berjidal (pandai bicara). Namun aku sungguh mengetahui, seandainya
hari ini aku berdusta supaya engkau memaklumiku, niscaya Allah yang
akan memberitahukan kepada engkau. Aku mengatakan alasan yang sebenarnya
dengan jujur kepadamu. Dan sungguh, aku berharap ampunan Allah dengan
kejujuranku. Demi Allah, aku sama sekali tidak memiliki alasan saat
aku berdiam di rumah dan tidak ikut serta perang bersamamu."


Beliau berkata,”Laki-laki ini telah berkata jujur. Berdirilah sampai
Allah memutuskan perkaramu," aku pun berdiri dan meninggalkan
Beliau.


Sekelompok laki-laki dari Bani Salimah mengejarku seraya berkata,"Demi
Allah, kami tidak mengetahui engkau melakukan dosa sebelum ini. Mengapa
engkau tidak beralasan seperti yang dilakukan orang-orang itu? Sungguh,
permohonan ampun Rasulullah untukmu akan menghapus dosamu."


Mereka terus membujukku hingga aku berpikir untuk kembali kepada Rasulullah
dan berdusta kepada Beliau. Aku bertanya kepada mereka,”Adakah orang
yang mengalami hal yang sama sepertiku?"


Mereka menjawab,"Ada! Dua orang laki-laki yang mengatakan
alasan seperti alasanmu. Dan Rasulullah mengatakan perkataan yang
sama kepada mereka, seperti yang Beliau katakan kepadamu."


Aku bertanya,"Siapa mereka?"


Mereka menjawab,”Murarah bin Ar Rabi’ Al ‘Amri dan Hilal bin Umayyah
Al Waqifi."


Mereka adalah dua orang sahabat yang ikut dalam perang Badr dan pada
diri mereka terdapat suri tauladan. Aku pun berlalu meninggalkan mereka.


Sejak saat itu, Rasulullah melarang para sahabat berbicara dengan
kami, tiga orang yang tidak ikut dalam perang Tabuk. Dua sahabatku,
mereka tak tahan menghadapi hajr (isolasi) yang dilakukan kaum muslimin
terhadap kami. Mereka mengurung diri dalam rumah dan tak pernah berhenti
menangis. Sedangkan aku adalah orang yang termuda dan terkuat di antara
mereka. Kukuatkan hatiku untuk menemui orang-orang, berharap akan
ada seseorang yang menyapaku. Namun tak ada seorang pun yang mau berbicara
denganku.


Ketika aku memasuki masjid, kuucapkan salam kepada Rasulullah. "Apakah
Beliau akan menggerakkan bibirnya untuk menjawab salamku?"
tanya hatiku.


Aku pun shalat dan mengambil posisi terdekat dengan Beliau. Aku mencuri-curi
pandang kepada Beliau. Ketika aku fokuskan pandangan pada shalatku,
Beliau memandangku. Dan bila aku meliriknya, Beliau memalingkan wajahnya
dariku.


Keadaan itu terus berlanjut hingga beban itu kian berat kurasakan.
Aku pun menemui Abu Qatadah, sepupuku dan orang yang sangat kucintai.
Aku memanjat dinding rumahnya dan kuucapkan salam padanya. Namun dia
tidak menjawab salamku. Aku berkata memelas padanya, "Wahai,
Abu Qatadah! Demi Allah, bukankah engkau mengetahui bahwa aku mencintai
Allah dan RasulNya?"


la hanya terdiam dan tidak menanggapi perkataanku. Kuulangi kata-kataku
tadi berkali-kali, hingga ia berujar singkat: "Allah dan
RasulNya yang lebih mengetahui". Air mataku pun meleleh tanpa
bisa kutahan. Aku berlalu.


Suatu ketika, saat aku berjalan di pasar kota Madinah, seorang laki-laki
dari Syam yang menjual makanan di pasar itu bertanya kepada orang-
orang: "Siapakah yang mau menunjukkan Ka’ab bin Malik kepadaku?"


Orang-orang pun memberitahukannya. Dia pun mendatangiku. Kemudian
menyerahkan sehelai surat dari Raja Ghassan. Tertulis dalam surat
itu:


"Telah sampai berita kepadaku, bahwa temanmu telah menyia-nyiakanmu.
Sedangkan Allah tidak menjadikanmu orang yang terhina dan tersia-siakan.
Bergabunglah dengan kami, maka kami akan rnenolongmu".


Aku berkomentar,"lni pun cobaan untukku," lalu aku
lempar surat itu ke dalam tungku api.


Setelah berlalu empat puluh hari semenjak Rasulullah dan para sahabat
mengisolasi kami, tiba-tiba datang utusan Beliau dengan membawa perintah
agar aku menjauhi istriku. Aku bertanya, "Apakah aku harus
menceraikannya atau apa yang harus kulakukan?"


Sang utusan menjawab,’Tidak, tapi jauhilah ia dan jangan engkau sentuh."


Aku berkata kepada istriku, "Kembalilah kepada keluargamu.
Tinggallah bersama mereka sampai Allah memutuskan perkara ini."


Keadaan seperti itu terus berlanjut. Hingga tibalah suatu pagi selepas
aku shalat shubuh. Kondisiku saat itu seperti yang Allah kisahkan,
terasa sempit jiwaku dan bumi yang ku pijak seakan tak kukenali lagi.


Tiba-tiba aku mendengar seseorang berteriak: "Wahai, Ka’ab
bin Malik! Berbahagialah!" Aku pun segera menghaturkan syukur
dengan sujud kehadiratNya. Sungguh telah datang jalan keluar bagi
kami. Rasulullah telah mengumumkan kepada para sahabat setelah shalat
Shubuh. Allah telah menerima taubat kami.


Orang-orang berbondong-bondong menemui kami dan mengekspresikan kegembiraan
mereka atas berita ini. Sungguh tak terlukiskan kebahagiaanku saat
itu. Aku memberikan dua baju yang kukenakan kepada laki-laki yang
datang membawa kabar gembira itu. Padahal saat itu, aku tidak memiliki
baju selain kedua baju itu. Oleh karena itu, aku meminjam baju dan
bergegas ke masjid menemui Rasulullah.


Saat itu Beliau dikelilingi para sahabat. Tiba-tiba Thalhah bin Ubaidillah
berdiri dan berlari kecil menghampiriku, kemudian ia menggamit tanganku
dan menyalamiku seraya mengucapkan selamat untukku. Sungguh, tidak
ada seorang pun yang berdiri dan melakukan seperti yang ia lakukan,
hingga aku pun tidak pernah melupakan kebaikannya itu.


Aku pun masuk masjid dan mengucapkan salam kepada Rasulullah. Saat
itu wajah Beliau berseri-seri dan bersinar bak rembulan. Tatkala aku
sudah duduk di depan Nabi, Beliau berkata: "Berbahagialah
dengan hari terbaik yang engkau jumpai semenjak ibumu melahirkanmu".


"Apakah pengampunan ini darimu, wahai Rasulullah? ataukah
dari Allah?" tanyaku.


Beliau menjawab, "Tidak! Pengampunan ini datang langsung
dari sisi Allah."


Aku berkata kepada Beliau:


"Wahai, Rasulullah! Sungguh, sebagai cerminan nyata taubatku,
aku sedekahkan hartaku di jalan Allah".


Beliau berkata, "Tahanlah sebagian hartamu untuk dirimu,
karena itu lebih baik bagimu."


Aku mentaati perintah Beliau dan berkata: "Kalau begitu,
aku tahan anak panahku yang kugunakan dalam perang Khaibar. Dan sungguh
Allah telah menyelamatkanku dari perkara pelik ini karena kejujuran.
Maka sebagai wujud taubatku pula, aku tidak akan berbicara kecuali
dengan jujur". Sungguh, aku tidak mengetahui ada orang lain
yang mendapat ujian kejujuran seperti Allah mengujiku. Hingga sampai
saat ini, aku tidak pernah bicara dusta satu kali pun sejak berjanji
kepada Rasulullah. Dan aku morion kepada Allah agar menjagaku pada
sisa umurku ini".


Demikianlah sosok Ka’ab bin Malik. Seorang mujahid di jalan Allah
dengan pedang dan lisannya. Sosok patriot yang memiliki kejujuran
setegar batu karang. Tak terkikis oleh ujian yang menyempitkan hatinya.
Dijalaninya sisa hidupnya dengan selalu menggenggam kejujuran. Pada
masa tuanya, ia kehilangan penglihatannya. Dan putranya, Abdullah
yang menjadi pemandu sejak Allah menghilangkan penglihatannya. Ka’ab
bin Malik wafat pada masa pemerintahan Mu’awiyyah bin Abi Sufyan.
Semoga rahmat dan keridhaan Allah senantiasa tercurah atas diri penyair
Rasulullah ini.

Maraji:


  • Adz Dzahabi, Siyar A’lamin Nubala’, Muassasah Ar Risalah, Cet XI,
    Th. 1422 H - 2001M

  • Tafsir Ibni Katsir, Dar At Thayyibah, cet I, tahun 1422 H/2002M

  • Shafiyyur Rahman At Mubarak Furi, Ar Rahiqul Makhtum, cet I , tahun
    1417 H/ 1997M

  • Shahih Bukhari

1 comment:

Anonymous said...

Ulasan:
Kaab memberikan bajunya kepada pembawa berita pengampunan itu lantaran terlalu gembira dengan berita tersebut.